Αιτολωακαρνανία, Γοητευτική 52χρονη Επιχειρηματίας

Αιτολωακαρνανία, Γοητευτική 52χρονη Επιχειρηματίας επιτυχημένη με καταστήματα ειδών ένδυσης, οικονομικά ανεξάρτητη με ιδιόκτητη κατοικία και σημαντική προσωπική περιουσία, αριστοκρατικής εμφάνισης…

Συνέχεια